Triduum Paschalne


       Za nami obchody najświętszych dni w roku liturgicznym. Triduum Paschalne było spotkaniem z Chrystusem cierpiącym i chwalebnym. Poprzez znaki i gesty w liturgii wyrażaliśmy Bogu naszą wdzięczność za dar odkupienia.

       Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do upiększenia liturgii. Niech Chrystus Najwyższy Kapłan wynagrodzi zaangażowanie i poświęcony czas na chwałę Bożą.Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13