Niedziela Palmowa


       Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Są to wyjątkowe dni w roku liturgicznym, które prowadzą nas drogą męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

       Tak ważny dzień rozpoczęła Msza św. w krakowskiej Katedrze na Wawelu, którą celebrował Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski. Była ona centralnym punktem obchodów XXXIII Światowego Dnia Młodzieży. W uroczystości tej wzięła udział delegacja naszej parafii. To właśnie Niedzielę Palmową wybrał św. Jan Paweł II na dzień spotkania młodych, by tak jak mieszkańcy Jerozolimy, młodzi oddali cześć Chrystusowi, który jest ich Panem i Zbawicielem. Po zakończeniu liturgii Mszy św. została przedstawiona nowa Rada Młodzieży, która będzie działać jako gremium doradcze dla Metropolity Krakowskiego.

       Podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11.30 w kościele parafialnym odbyła się procesja z palmami. Wśród licznie zgromadzonych wiernych były także dzieci, które przyniosły własne gałązki. Po Eucharystii odbył się konkurs palm. Ponieważ wszystkie palmy były bardzo piękne Ksiądz Proboszcz postanowił nie wyróżniać nikogo, a nagrody trafiły do wszystkich wykonawców.

       Zakończeniem Niedzieli Palmowej była Droga Krzyżowa ulicami Wieliczki. Wzięli w niej udział mieszkańcy naszego miasta oraz okolicznych miejscowości. Skupienie, modlitwa i wspólny śpiew stały się wyrazem naszej głębokiej wiary i świadectwa w zbawczą mękę naszego Zbawiciela.Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13