Parafia św. Klemensa

Grupy parafialne

 

LEKTORZY SENIORZY

Zapraszamy mężczyzn do podjęcia posługi w ramach niedzielnej Eucharystii. Aktualnie taką postawą ubogaca naszą parafię pięciu Panów, którzy podejmują posługę podczas Mszy świętych o godz. 10.00.

LEKTORZY

Chłopcy od wieku gimnazjalnego mogą podjąć posługę czytania Słowa Bożego po ukończeniu specjalnego kursu, który co dwa lata ma miejsce w naszej parafii. W zależności od wieku, lektorzy podejmują posługę podczas Mszy niedzielnych i w dni powszednie. Kształtowanie ducha odbywa się poprzez modlitwę i posługę liturgiczną oraz na cotygodniowych spotkaniach w piątki o godz. 18.45. Opiekunem lektorów jest ks. Rafał.

MINISTRANCI

Posługę przy Ołtarzu Pańskim mogą podjąć chłopcy od trzeciej klasy szkoły podstawowej i strasi. Każdy kandydat na ministranta jest wprowadzany przez około 8 miesięcy w powagę służby przy Ołtarzu i jej obowiązki. Po tym okresie jest włączany do wspólnoty ministrantów, w kórej nadal podejmuje formację zdobywając coraz to nowe umiejętności. Spotkania dla ministrantów mają miejsce w salce "Meriba" w podziemiach wikarówki, w soboty o godz. 9.00. Opiekunem ministrantów jest ks. Rafał.

 

Domowy Kościół

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.


Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, comiesięczny dialog małżeński, uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.

Małżeństwa, które chcą wstąpić do Domowego Kościoła prosimy o kontakt z ks. Krzysztofem, który jest opiekunem duchowym wspólnoty.

 

Oaza Młodzieżowa

Ruch Światło - Życie ma w naszej parafii ponad czterdziestoletnią historię, podczas kórej wielu Wieliczan zaczerpnęło z tej formy kształtowania swego życia po myśli Jezusa. Dzięki świadectwu wiary wspólnie przeżywanej z rówieśnikami łatwiej można kroczyć po mętnych przestrzeniach współczesności. Rózne są oczywiście ruchy religijne sprzyjające duchowemu rozwojowi. W naszej parafii działa Oaza, do której zapraszamy młodzież od klas gimnazjalnych po ... no właśnie, górnej granicy nie ma.

Spotkania ogólne - całej Wspólnoty - odywają się w piątki o godz. 18.30 (w salce "Meriba" w podziemiach wikarówki) i przeznaczone są zarówno dla dziewcząt jak i chłopców. W I piątki miesiąca młodzież spotyka się już na Mszy świętej o godz. 18.00 włączając się w uroczystą oprawę liturgiczną. Moderatorem Oazy jest ks. Krzysztof.

 

Oaza Dzieci Bożych

Serdecznie zapraszamy chłopców i dziewczęta ze szkół podstawowych na spotkania Oazy Dzieci Bożych w środy o godz. 17.00 do salki Meriba na plebanii. Opiekunem ODB jest s. Bernadeta.

 

Wspólnota młodzieży niepełnosprawnej

Powstała we wrześniu 2016 roku z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych. Członkami są osoby w wieku 16-35 lat z różnym stopniem niepełnosprawności. Podstawowym celem WMN jest odnalezienie miejsca w Kościele poprzez wspólne uczestnictwo we Mszy św. i innych uroczystościach oraz integracja niepełnosprawnej młodzieży poprzez wspólne wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludzmi, warsztaty i szkolenia usprawniające zajęcia integracyjne dla opiekunów. Spotkania odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca o godz.16.00 w Sali św. Kingi. Opiekunem duchowym jest ks. Tomasz.

  

APOSTOLSTWO MODLITWY

Celem Apostosltwa Modlitwy jest formowanie w szkole Eucharystii chrześcijan, oddanych Sercu Jezusa poprzez codzienne ofiarowanie siebie i modlitwę w intencjach wyznaczanych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. Opiekunem duchowym grupy jest ks. Tomasz.

Szczegółowe infromacje można przeczytać pod adresem Apostolstwa Modlitwy w Polsce: http://www.ampolska.co

 

WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA

Parafianie stworzyli Róże Różańcowe, których codzienna modlitwa oplata sprawy naszych rodzin, miasta, Ojczyzny i całego Kościoła. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotykają się po Mszy świętej o godz. 10.00 na tzw. "zmiankę tajemnic różańcowych". W dni powszednie na rozpoczęcie adoracji o godz. 8.30 podejmowana jest modlitwa różańcowa z rozważaniami przygotowanymi przez Wspólnotę Nieustającego Różańca. Duchowym opiekunem Róż Różańcowych jest ks. Tomasz. Więcej infromacji o duchowości i historii Grup Żywego Różańca można odnaleźć pod adresem: http://www.rozaniec.dominikanie.pl/003.html

 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Parafialny Zespół Caritas zlokalizowany jest w gabinecie Poradni Życia Rodzinnego (obok sali św. Kingi - nad garażami). Pośredniczy on w pozyskiwaniu pomocy poprzez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Parafianie o udokumentowanej trudnej sytuacji życiowej mogą zgłosić się do punktu celem zaczerpnięcia owej pomocy.

Osobą kierującą oddziałem Caritas jest s. Hiacynta, która dyżuruje w punkcie Caritas we wtorki w godz. 11.00 - 12.00 i środy w godz. 14.00 - 15.00. Należy wówczas dzwonić pod numer tel.: 696-101-482. Opiekę duszpasterską nad zespołem Caritas objął ks. Proboszcz. 

 

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Przy naszej parafii organizowane są kursy przedmałżeńskie w drugie weekendy miesiąca (co drugi miesiąc). Ponieważ kursy są organizowane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin naszej archidiecezji zapisów należy dokonywać telefonicznie pod numerem: 12 628-81-49 (50). Kursy odbywają się w sali św. Kingi (nad parafialnymi garażami) w godz. od 9.00 do ok.15.00.

Z ramienia parafii kursy koordynuje ks. Tomasz. Więcej infromacji można przeczytac pod dresem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: http://www.diecezja.pl/narzeczeni/kursy-przedmalzenskie/katechezy-dwudniowe.html

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Dyżur doradcy Pani Katarzyny Piwowarczyk odbywa się w czwartki od godz. 17.00 do 18.00 w gabinecie obok Sali św. Kingi.

 

CHÓR KAMERALNY MARANA THA

Śpiew odgrywa ważną rolę w celebracji liturgicznej dlatego potrzeba, aby był odpowiednio przygotowany i poprowadzony. Od wieków dla tego celu powoływano do istnienia chóry parafialne. Na chwilę obecną w naszej parafii działa Schola, która animuje śpiew podczas niedzielnych Mszy świętych o godz. 8.30. Repertuar muzyczny opiera się często o wielogłosowe opracowania oraz chorał gregoriański. Chór prowadzi Pan Piotr Windak, student krakowskiej Akademii Muzycznej. Próby odywają się piątki o godz. 19.00 i w niedzielę o godz. 7.45.

 

KLEMENCIAKI

Schola działająca przy parafii nieprzerwanie od 2005 roku gromadzi dzieci, młodzież i dorosłych od szóstego roku życia wzwyż. Animując śpiewem niedzielne Msze święte o godz. 11.30 zachęca do uczestnictwa w Eucharystii dzieci i ich rodziny. Klemenciaki uświetniają także różne nabożeństwa, śluby, pomagają dziociom ze SP nr 2 w śpiewie podczas I Komunii Świętej. Biorą udział w przeglądach i konkursach o tematyce religijnej. Koncertowali we Włoszech, w Paryżu, w Krakowie, Gdowie, Chełmku i Nowym Targu. Z powodzeniem współtworzą koncerty grupujące wszystkie chóry wielickie. Dla wielu dzieci uczestnictwo w scholi to początek przygody z muzyką, którą kontunuują w szkołach muzycznych rozwijając odkryty tutaj talent. Próby odbywają się w niedziele o godz. 10.30 w Sali św. Kingi. Duchową opiekę nad scholą prowadzi ks. Krzysztof.

 

KOŁO SENIORA

Koło Seniora, to wspólonta ludzi młodych duchem a ciałem "w trzecim wieku", którzy chcą przerwać monotonię codzienności na starość, w okresie wdowieństwa, czy też szukają odskoczni od tego, co proponuje świat. Comiesięczne spotkania odbywają się przy symbolicznej kawie i drożdżówce, co tworzy rodzinny klimat wspólnego stołu. Oprócz czasu na pogawędkę jest czas na zaczerpnięcie z ciekawego programu filmowego (często nie emitowanego w polskiej telewizji). W okresie wiosennym i wczesną jesienią organizowane są wspólne wyjazdy, podczas których nie brakuje okazji do spotkania z człowiekiem i Panem Bogiem w ciekawych zakątkach Polski południowej.

Spotkania odbywają się w drugie środy miesiąca (poza wakacjami) w Sali św. Kingi (nad parafialnymi garażami) w godz. 16.00 - 18.00, a organizatorami są małżonkowie: Romana i Władysław Radlińscy. Ze strony duszpasterzy w spotkaniach uczestniczy ks. proboszcz.

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13