Parafia św. Klemensa

Duszpasterze

Aktualnie posługę duszpasterską w parafii podejmują:

Ks. prepozyt Andrzej Kamiński - proboszcz i dziekan dekanatu Wieliczka Wschód
Ks. dr Tomasz Bajer - wikariusz i katecheta w Szkołach Podstawowych
Ks. Adam Garlacz - wikariusz i katecheta w Zespole Szkół Zawodowych
Ks. Piotr Burtan - wikariusz i katecheta w Zespole Szkół Zawowdowych

W duszpasterstwie pomagają również:
Ks. Bogdan Kordula - dyektor Cartitas Archidiecezji Krakowskiej
Ks. Daniel Żółkiewicz - pracownik Sądu Matropolitalnego w Krakowie

Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13