Parafia św. Klemensa

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Spotkania do bierzmowania w roku 2018/2019

 

Sakrament bierzmowania w tym roku katechetycznym przyjmie młodzież klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjum. Natomiast przygotowanie dalsze będzie obejmować klasy siódme. Katechezy przygotowujące będą odbywać się według następującego porządku:

 

Klasy siódme (raz w miesiącu) 

Terminy spotkań będą podawane z miesięcznym wyprzedzeniem. Prowadzącym katechezy jest ks. Proboszcz.
 

Klasy ósme i trzecie gimnazjum 

  • Poniedziałek - godz. 18.30 (ks. Adam)
  • Wtorek - godz. 18.30 (ks. Rafał)
  • Czwratek - godz. 18.30 (ks. Tomasz)

 

Zajęcia odbywają się co tydzień z wyjątkiem tygodnia z I piątkiem miesiąca. Wówczas młodzież powinna uczestniczyć we Mszy św. o godz. 18.00.


Kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania zobowiązuje się do wypełnienia następujących warunków:

  • prowadzi indeks kandydata
  • w każdą niedzielę i święto uczestniczy we Mszy św.
  • regularnie przystępuje do sakramentu pokuty przed I piątkiem miesiąca
  • sumiennie i aktywnie uczestniczy w szkolnej katechezie
  • systematycznie bierze udział w katechezach organizowanych przy parafii i zalicza wymagany materiał wiedzy
  • uczestniczy w nabożeństwach: Różaniec (min. 5 obecności), Roraty (min. 4 obecności), Droga Krzyżowa (min. 2 obecności), Gorzkie Żale (min. 2 obecności), Majówki (min. 5 obecności)
  • odpowiedzialnie zachowuje się w kościele i na wspólnych spotkaniach


Parafia Rzymskokatolicka św. KLEMENSA w Wieliczce

“Wy jesteście solą dla Ziemi”

Mateusz 5, 13